PROCÉS D’INSCRIPCIÓ.  ESTIU 2017.

Tot el procés (preinscripció i inscripció) es realitzarà a través d’internet a l’adreça de Colònies Jordi Turull: www.coloniesjorditurull.org/inscripcions

 

PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ A: del  6 al 12 de març

Només per aquelles famílies que ja han participat en alguna activitat de l’estiu del 2016. Per correu electrònic rebreu els codis per poder entrar les dades.

PREINSCRIPCIÓ B: del 17 al 28 de març

Obert a totes les famílies. 

Una vegada realitzada la sol•licitud B, se us lliurarà un codi i un número a mode de resguard. Aquest número  també us servirà com a referència en el sorteig i per a poder fer la inscripció. El codi d’usuari (Ex.ALBEDN02) i la paraula de pas (que trieu vosaltres), els necessitareu per poder entrar les dades.

 

SORTEIG

Després de cada un dels períodes de preinscripció, per si el nombre de sol•licituds és superior al de places, es farà un sorteig per assignar els/les participants que podran realitzar l’activitat i els/les que queden en llista d’espera. S’enviarà un SMS.

Les dates del sorteig seran:

SORTEIG A: 15 de març a les 16h. 

SORTEIG B: 31 de març a les 12h.

 

INSCRIPCIÓ

La inscripció també es realitzarà des d’internet.  

Les persones admeses, no les que estan a la llista d’espera, podran realitzar la inscripció. Per fer-ho us caldrà el codi d’usuari i la paraula de pas. 

INSCRIPCIÓ A: del 16 de març al 30 d’abril. 

INSCRIPCIÓ B: de l’1 al 30 d’abril.

 

Caldrà que ompliu la documentació següent:

Via web: 

• El número del compte corrent on voleu domiciliar el pagament (el 25% es cobrarà a partir del dia 8 de maig i el 75% restant a partir del dia 1 de juny). No s’accepten altres formes de pagament.

En cas de baixa no es retornarà la bestreta del 25%. El 75% restant, només en cas de baixa justificada, es retornaria al setembre. 

Fer la preinscripció i no donar-se de baixa abans del 8 de maig implicarà el pagament de la bestreta.

• Les dades bàsiques del participant.

 

En format paper, per entregar al despatx de CJT:

En un sobre tancat, indicant el nom del participant, tanda i grup on va, cal  trametre la següent documentació, que podreu imprimir des de la mateixa web:

Autorització del pare, mare o tutor/a. Signatura original.

Fitxa d’inscripció amb les dades degudament complimentades i una fotografia enganxada al lloc corresponent. Signatura original.

Fitxa alfa/web amb la signatura original.

Mandat de domiciliació amb la signatura original. 

• Per Pineta, GR i Euskadi, número de la cartilla de la SS (apuntar-ho a la fitxa). Ho demanen fora de Catalunya per fer les receptes.

El dia de la sortida caldrà lliurar als monitors l’original de la targeta sanitària

 

Aquesta documentació s’haurà de lliurar com a molt tard el 31 de maig. Per correu postal o personalment  a: Colònies Jordi Turull, C/Sant Antoni Abat 61-63, baixos, 08001Barcelona. O bé personalment a la secretaria de les diferents escoles de l’Escola Pia de Catalunya. 

Per inscriure’s fora de termini, a les tandes en que quedin places, s'obrirà a la web la PREINSCRIPCIÓ C, que quedarà oberta fins a mitjans de juny.

Si teniu dubtes podeu contactar amb:

manel.garcia@escolapia.cat / edna.albareda@escolapia.cat

HORARI D’OFICINA:

Matins de dilluns a divendres de 10:00 a 14h 

i tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 18:00h (dimarts fins les 17h)

TELÈFONS:

93.442.60.68 sense extensió / 93.441.00.04 ext.200 o 272

 

REUNIÓ PER A FAMÍLIES INSCRITES:  diumenge 11 de juny