PROCÉS D’INSCRIPCIÓ.  ESTIU 2018.

Tot el procés (preinscripció i inscripció) es realitzarà a través d’internet a l’adreça de Colònies Jordi Turull: www.coloniesjorditurull.org/inscripcions
 
PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ A: del  12 al 18 de març
Només per aquelles famílies que ja han participat en alguna activitat de l’estiu del 2017. Per correu electrònic rebreu els codis per poder entrar les dades.
PREINSCRIPCIÓ B: del 4 al 15 d’abril
Obert a totes les famílies.
 
Una vegada realitzada la sol·licitud B, se us lliurarà un codi i un número a mode de resguard. Aquest número  també us servirà com a referència en el sorteig i per a poder fer la inscripció. El codi d’usuari (Ex.GONRIT02) i la paraula de pas (que trieu vosaltres), els necessitareu per poder entrar les dades.
 
SORTEIG

Després de cada un dels períodes de preinscripció, per si el nombre de sol·licituds és superior al de places, es farà un sorteig per assignar els/les participants que podran realitzar l’activitat i els/les que queden en llista d’espera. S’enviarà un SMS.
Les dates del sorteig seran:
SORTEIG A: 19 de març a les 16h.
SORTEIG B: 16 d’abril a les 16h.
 
INSCRIPCIÓ EN FERM

La inscripció també es realitzarà des d’internet.  
Les persones admeses, no les que estan a la llista d’espera, podran realitzar la inscripció. Per fer-ho us caldrà el codi d’usuari i la paraula de pas.
INSCRIPCIÓ A: del 20 de març al 30 d’abril.
INSCRIPCIÓ B: del 17 d’abril al 30 d’abril.
 
Caldrà que ompliu la documentació següent:
Via web:
· El número del compte corrent on voleu domiciliar el pagament (el 25% es cobrarà a partir del dia 8 de maig i el 75% restant a partir del dia 1 de juny). No s’accepten altres formes de pagament.

En cas de baixa no es retornarà la bestreta del 25%. El 75% restant, només en cas de baixa justificada, es retornaria al setembre.
Fer la preinscripció i no donar-se de baixa abans del 8 de maig implicarà el pagament de la bestreta.

· Les dades bàsiques del participant.
 
En format paper, per entregar al despatx de CJT:
En un sobre tancat, indicant el nom del participant, tanda i grup on va, cal  trametre la següent documentació, que podreu imprimir des de la mateixa web:
· Autorització del pare, mare o tutor/a. Signatura original.
· Fitxa d’inscripció amb les dades degudament complimentades i una fotografia enganxada al lloc corresponent. Signatura original.
· Fitxa alfa/web amb la signatura original.
· Mandat de domiciliació bancària amb la signatura original.
· Per Pineta i Euskadi, número de la cartilla de la SS (apuntar-ho a la fitxa). Ho demanen fora de Catalunya per fer les receptes.
El dia de la sortida caldrà lliurar als monitors l’original de la targeta sanitària.
 
Aquesta documentació s’haurà de lliurar, com a molt tard, el 31 de maig. Per correu postal o personalment  a: Colònies Jordi Turull, C/Sant Antoni Abat 61-63, baixos, 08001Barcelona. O bé personalment a la Secretaria de les diferents escoles de l’Escola Pia de Catalunya.
 
Per inscriure’s fora de termini, a les tandes en que quedin places, s’obrirà a la web la PREINSCRIPCIÓ C: A partir del 23 d’abril.

Si teniu dubtes podeu contactar amb manel.garcia@escolapia.cat

 
HORARI D’OFICINA: Matins de dilluns a divendres de 10:00 a 14h
i tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 18:00h (dimarts fins les 17h)
TELÈFONS: 93.441.00.04 ext. 200 o 272

 
REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES INSCRITES: diumenge 3 de juny

REVIU L'ESTIU '18: 21 d'octubre